Maaret Laakso: Päiväkotien toiminta on turvattava, sosionomejakin tarvitaan

3.11.2022

Otsikko on ministeri Petri Honkosen kirjoituksesta Turun Sanomissa 26.10. Päiväkotien toiminta on tosiaan turvattava! Se on yhteiskunnan ja perheiden kannalta tärkeä peruspalvelu. Jos vanhemmat eivät pääsisi töihin riittämättömien päiväkotipalvelujen vuoksi, yhteiskunnan rattaat eivät pyörisi, työnantajilla ei olisi työvoimaa, perheiden taloudellinen tilanne heikkenisi yms.

Ministeri Honkonen toteaa, että sosionomejakin tarvitaan. Totta ihmeessä tarvitaan!  Heidän asemansa ja kelpoisuutensa eri tehtäviin päiväkodeissa on selkiytettävä! Nyt tämä on sekavaa! Eri aikoina saman tutkinnon suorittaneet ovat eri lailla kelpoisia.

Lastentarhanopettajista on valtava pula ja tilanne pahenee, kun ensivuoden heinäkuun jälkeen valmistuneet sosionomit (AMK) eivät olisi enää kelpoisia varhaiskasvatuksen opettajaksi!  Kysymys kuuluu, väheneekö halu kouluttautua vaka-sosionomiksi, jos korkeakulututkinto ei annakaan enää pätevyyttä vaka-opeksi?

Toinen ryhmä, joiden riittävyydestä on syytä kantaa huolta, on lastenhoitajat. Aiemmin henkilöstön suhdeluku oli päiväkodeissa kaksikolmasosaa lastenhoitajia+ yksi kolmasosa lastentarhanopettajia/ sosionomeja. Tämä käännettiin muutama vuosi sitten toisinpäin. Uhkana on, ettei lastenhoitajiksi olla enää halukkaita kouluttautumaan, koska voidaan olettaa, että siellä on siirtymäkauden jälkeen vähemmän töitä tiedossa.

Vielä kun tähän vähenevään päivähoitohenkilöstöön liitetään perhepäivähoitajat, joiden joukot vähenevät vähenemistään, niin miten päivähoitopaikat ikinä tulevat riittämään? Toivotaan, että viimein sopimusneuvotteluissa saavutettu kuukausipalkkaratkaisu tekisi tästä arvokkaasta ammatista houkuttelevamman!

Kuten JHL on vaatinut, valuvikainen varhaiskasvatuslaki on avattava. Lastenhoitajien määrää on lisättävä, jotta kaikki voivat keskittyä oman koulutuksensa mukaisiin tehtäviin. Muuten meidän päivähoitomme rakenteet rapistuvat, eikä alalle saada riittävästi henkilöstöä. Silloin eivät jaksa lapset, eivätkä työntekijät liian isoissa ryhmissä!

Turun Sanomat kirjoitti 27.10. Turun budjettineuvotteluista ja puolueitten keinoista ratkoa työvoimapulaa. Kokoomus esittää, että erityisesti varhaiskasvatuksen opettajia tuetaan selvittämällä, voidaanko avustajia lisäämällä saada opettajien kuormaa kevennettyä. Opettajien kuorma on kova, mutta pulaa on muustakin henkilöstöstä. Ei varhaiskasvatuksen opettajien työ onnistu ilman lastenhoitajia ja muuta henkilöstöä! Yhtä lailla pitäisi panostaa lastenhoitajiinkin. Lisäämällä lastenhoitajia, voidaan työtä jakaa kummankin koulutukseen sopivaksi kokonaisuudeksi ja opettajien taakkakin kevenisi.

Vasemmistoliitto esittää Turun päivähoitohenkilöstön palkkojen kirimistä naapurikuntien tasolle. (TS 27.10.) Se auttaisi kyllä, jos sillä saadaan henkilöstöä rekrytoitua ja olemassa olevat pidettyä kaupungin palveluksessa, mutta se on vain osa ratkaisua. SDP esittää työhyvinvointiin ja johtamiseen panostamista. Tähän onkin kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta ihmiset jaksavat työssään.  

Henkilöstön koulutustason noston ajatellaan nostavan päivähoidon tasoa. On kuitenkin hyvä muistaa, että päivähoidon tulee tarjota pedagogiikan lisäksi paljon muutakin. On ruokailua, ulkoilua, vapaata leikkiä, laulua, askartelua, lepohetkiä. Lapset tarvitsevat myös turvaa, tukea, syliä ja sydäntä jne. Riittävällä koulutettujen lastenhoitajien resurssoinnilla, opettajille vapautuu aikaa oman koulutuksensa mukaisiin tehtäviin.  

Ministeri Honkonen toteaakin, että kiristyvät koulutusvaatimukset johtavat kasvavaan henkilöstöpulaan ja pahimmassa tapauksessa päiväkotien/ryhmien sulkemiseen, kuten on jo tapahtunutkin! Nyt siis ryhdyttävä pika pikaa korjaustoimiin. Keinoja on, otetaan ne käyttöön!  

Maaret Laakso, SDP, Eduskuntavaaliehdokas

Kirjoitus on julkaistu 29.10.2022 Turun Sanomissa