Varsinais-Suomen SDP julkisti eduskuntavaalitavoitteensa

14.1.2023

Varsinais-Suomen SDP julkisti vaaliteemansa kampanja-avauksessa Turussa lauantaina. Varsinais-Suomen piirin omat tavoitteet liittyvät hyvinvointialueiden rahoituksen turvaamiseen, nuorten mielenterveysongelmiin puuttumiseen, osaavan työvoiman saatavuuteen sekä Saaristomeren tilan parantamiseen.

– Olemme totta kai sitoutuneet SDP:n valtakunnallisen vaaliohjelman tavoitteisiin ja tuemme myös Varsinais-Suomen liiton edunvalvonnan tavoitteita, toteaa piirin puheenjohtaja Niina Alho.

– Tunnin junasta tuskin kuitenkaan saamme erimielisyyttä puolueiden välille täällä Varsinais-Suomessa. Nämä omat tavoitteemme olemme halunneet nostaa ensinnäkin siksi, että ne ovat Varsinais-Suomessa erityisen tärkeitä, mutta myös siksi, että niistä – tai tavoista niiden toteuttamiseksi – on puolueilla erilaisia näkemyksiä.

Varsinais-Suomen SDP:n kaikki 17 ehdokasta on nimetty jo viime vuoden puolella. – Meillä on monipuolinen ja kattava ehdokaslista niin alueellisesti kuin iän ja ammatinkin puolesta. Lähdemme hyvillä mielin tekemään kampanjaa, Niina Alho iloitsee.

Varsinais-Suomen SDP:n vaalitavoitteet

Sote-uudistuksen tavoitteena on parantaa palveluiden toimivuutta. Tavoitteen toteutuminen edellyttää, että

hyvinvointialueet saavat riittävän rahoituksen

sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on mahdollisuudet tehdä työnsä hyvin ilman kohtuutonta painetta ja kiirettä.

Nuorten mielenterveyden ongelmiin on puututtava nykyistä paremmin. Tämä edellyttää, että

palvelut ovat siellä, missä nuoretkin ovat ja avun piiriin pääsee myös sähköisten palveluiden kautta

KELAn kuntoutuksen kautta saatavan terapian kriteerejä kevennetään hoitovelan purkamiseksi.

Varsinais-Suomeen tarvitaan paljon uutta, osaavaa työvoimaa. Työvoiman saaminen edellyttää, että

uusia ammattilaisia koulutetaan niin ammatillisissa oppilaitoksissa kuin korkeakouluissa ja parannetaan osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia läpi koko työuran

panostetaan tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin, jolla edistetään korkeakoulusektorin toimintaa sekä lisätään innovaatioita ja työtä

laajennetaan oppilaitosten koulutusvastuita ja järjestämislupia.

Saaristomeren tilaa on parannettava. Tilan parantaminen edellyttää, että

maa- ja metsätalouden aiheuttamaa kuormitusta vähennetään

vähennetään sisäistä kuormitusta ammattikalastuksen avulla

hillitään ilmastonmuutosta, millä vähennetään sekä ulkoista kuormitusta että sisäisen kuormituksen vaikutuksia, kuten sinileväkukintojen määrää hyödynnetään varsinaissuomalaista osaamista Itämeren alueen ympäristö- ja ilmastotyössä.